Topp
GP Nett / Privat / Hvorfor fiber?

Hvorfor fiber?

Har du behov for mer fart i tilgangen til internett?

 • Har du begynt å se på strømmebasert TV, som for eksempel Netflix, Viaplay eller Riks TV?
 • Har familien blitt større eller barna blitt eldre?
 • Jobber du mer fra hjemmekontor og har kontakt med kollegaer og kunder via Teams eller Zoom?
 • Har du hørt noe om at kobbernettet (ADSL/VDSL) legges ned i 2022 og må erstattes med en annen internettløsning?

Uansett årsak, så opplever mange at dagens hastighet (båndbredde) ikke er tilstrekkelig i forhold til det behovet man har. Hastighet, volumbegrensning og dekning er tre forhold man må ta stilling til ved valg av internettløsning- og leverandør.

Hastighet refererer til hvor raskt noe lastes opp eller ned fra enheten din. Et eksempel er hvor lang tid det tar fra du taster inn en internett-adresse, til siden vises i sin helhet.

Volumbegrensning sier noe om hvor mye data du kan bruke uten at det koster deg noe utover den faste månedlige prisen. Dersom en velger bredbånd hvor hastigheten påvirkes av hvor mange personer som bruker nettet, vil det gjerne bli satt volumbegrensninger per bruker for å fordele internett-tilgangen mellom brukerne på best mulig måte.

Dekning kan forklares som den geografiske rekkevidden bredbåndet ditt har – altså, hvor langt du kan bevege deg fra kilden til din internett-tilgang uten å bli koblet fra.

Fiber er løsningen

Fiber kommer, i all overskuelig fremtid, til å ha den største og mest stabile kapasiteten. Fiberkabelen går i bakken, eller mellom stolper, og inn til huset ditt og gir derfor en mye raskere og mer stabil overføring av data. Fiber er og blir det beste alternativet med hensyn til hastighet. Med fiber får du også tilnærmet den kapasiteten du kjøper, mens det i mobilnettet vil det variere mye mer. Det er derfor all grunn til å bestille fiber dersom du har mulighet til det.

Det er kun én ting som påvirker hastigheten til fibernettet: Hvor mange som er koblet til samme sentral. Også her er det slik at jo flere som kobles på, jo flere må dele. Det har imidlertid ingenting å si for hastigheten hvor mange i hver boenhet som er koblet på. Andre fordeler er at fiber ikke eldes, ruster eller irrer. Fibertilkoblinger har eksistert siden 1970-tallet og blir stadig forbedret – uten at kablene må byttes ut.

De harde fakta er at de fleste som har muligheten til det, velger fiber. I 2017 gjorde Nasjonal kommunikasjonsmyndighet en kartlegging som viste at 95 prosent av alle husstander i Norge ligger mindre enn én kilometer fra nærmeste tilkoblingspunkt for fiber og i 2019 var over 20 prosent av landets befolkning allerede koblet til fibernettet.
Kort oppsummert har fiber følgende fordeler:

 • Høy hastighet
 • Ingen volumbegrensning
 • Lav til ingen forsinkelser
 • Overlegen teknologi
 • Svært fremtidsrettet, vil være foretrukne teknologi i mange år fremover
 • Stabilt
 • Påvirkes ikke av ytre faktorer (så lenge kabelen er intakt)

Det eneste man må være klar over er at med fiber er nettilgangen naturlig nok ikke er mobil siden den er knyttet til husstanden gjennom faste kabler.

Hva gjør jeg for å få fiber?

Det første du kan gjøre er å finne ut om det er fiber i ditt område.
Trykk dekningssøk og eventuell bestilling her

Bor du i et område som allerede har fiber, er det ingen stor jobb å få lagt fiberkabel fra et koplingspunkt og inn til boligen din.

Dersom du bor langt fra et koblingspunkt, eller i et nabolag hvor det ikke legges fiber for øyeblikket er situasjonen litt annerledes. Det kan fort bli dyrt å grave, trekke og installere kabel i nye områder, og det kan lønne seg å forhøre seg med kommunen om planer for utbygging av fibernettet i området eller gå sammen med andre fiberlystne naboer for å bestille installering.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.