Topp
GP Nett / Privat / Fiber til grendelag

Fiber til grendelag

De siste årene har det vært fokusert mye på fiberutbygging i tettbygde strøk, men ikke like mye på områdene utenfor byer og tettsteder. Behovet for fiber i distriktene er imidlertid minst like stort som i bynære strøk. Derfor tar ofte lokale initiativtakere skjeen i egen hånd for å skaffe fiber i sitt nærområde.

En utbygging i spredtbygde strøk kan være utfordrende. Boliger som ønsker fiber ligger gjerne lagt fra nærmeste tilkoblingspunkt og mangler tilgjengelige trekkerør for fiberkabelen. Å skaffe seg fibertilkobling i et nytt område med større avstand til nærmeste nabo, kan derfor bli kostbart. En løsning som både er billigere og mye mer effektiv, er det urnorske fenomenet som vi alle har et forhold til: Dugnad.

Vi har bred erfaring med fiberprosjekter i samarbeid med lokale aktører. Felles for dem alle er engasjement og vilje til å finne løsninger, enten det handler om graving av kilometervis med grøfter, kabler som legges i vassdrag og bekker eller omfattende dugnadsinnsats. For å kunne gjennomføre prosjektet er det viktig å få grunneier med på laget, etablere et tett samarbeid mellom grunneier og utbygger, og ikke minst, være villig til å brette opp ermene og ta ett spatak eller hundre.

Fremgangsmåte for fiber-dugnad

Ønsker du å få fiber frem til huset på raskeste og billigste måte? Her er noen råd til hvordan du bør gå frem:

  • Gå sammen i bygdelag eller nabolag og bli enige om at dere ønsker fiber
  • Avklar at dere er i stand til å gjennomføre dugnader
  • Utpek en lokal fiberansvarlig som blir kontaktpunkt for kommune og utbygger
  • Ta kontakt med kommunen, som kan søke om statlige midler til arbeidet
  • Kontakt en utbygger som kan hjelpe dere med planlegging og utbygging

Dugnaden består som oftest i å få frem trekkerør for fiber. Det som er viktig for oss som utbygger er at noen ildsjeler kan drive dette arbeidet gjennom. Rørene skaffer vi, men den fysiske gravingen, nødvendige tillatelser og lignende må ordnes av dugnadslaget.

Hva koster det å få fiber?

De aller fleste lurer på hvor mye en fibertilkobling vil koste. Det er ikke noe fasitsvar på dette, men om det gjøres en bra dugnadsinnsats og det er offentlige midler tilgjengelig, så varierer prisen fra 5 000 kroner og opp til 12 000 per husstand. Dette er priser som inkluderer moms og gir boligene et tilbud som er identisk med de som bor i tettbygde strøk. Verdiøkningen på husstanden er beregnet til å være mangedobbel av hva innleggingen koster. 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.