Topp
GP Nett / Kundeservice / Feil på internett

Feil på internett

Feilsøke nett som ikke fungerer

 1. Prøv en restart av kundeboks og annet utstyr. Trekk ut strømmen til kundeboksen og annet utstyr. La det være strømløst et par minutter før du kobler det tilbake igjen.
 2. Sjekk lampestatus på kundeboks. Forklaring:
  1. POWER: Denne viser om kundeboksen får strøm og er skrudd på. Denne skal lyse konstant når kundeboksen er på, men kan blinke under oppstart.
   1. Dersom denne ikke blir konstant eller lyser rødt kan det tyde på feil på kundeboks, strømledning eller strøm. Dersom dette er tilfelle, må du kontakte kundeservice.
  2. FIBER: Denne lampen viser om kundeboksen har kontakt med vår node, denne kan blinke under oppkobling, men skal lyse konstant når vi får kontakt med kundeboksen.
   1. Dersom denne ikke blir konstant eller lyser rødt må du kontakte kundeservice for feilsøk.
  3. INTERNETT: Denne viser om kundeboksen får tilgang på internett, denne kan blinke dersom det går trafikk, men vil normalt lyse konstant.
   1. Dersom denne ikke lyser eller lyser rødt må du kontakte kundeservice for feilsøk.
  4. 10G LAN, LAN1-4: Viser om det står noe koblet til kundeboksen på kablet nett i dem forskjellige LAN portene bak.
   1. Dersom du bruker kablet nett og ingen av disse lyser så sjekk at kabel er koblet ordentlig til. Du kan også prøve å bytte port på kundeboksen.
  5. WiFi 2.4G og WiFi 5G: Denne viser om det trådløse nettet/WiFI på kundeboksen er skrudd på. Denne kan blinke dersom det går trafikk, men vil i dem fleste tilfeller lyse konstant.
   1. Dersom disse ikke lyser kan det tyde på at det trådløse er skrudd av, dette kan være grunnen til at du ikke får kontakt med kundeboksen om du ikke har noe annet trådløssystem. Du kan skru det trådløse av og på ved hjelp av knappen “WLAN” på siden av kundeboksen.
  6. PHONE og USB: Er ikke i bruk som standard hos GP Nett.
   1. Dersom noen av disse lyser enten grønt eller rødt kan det tyde på feil på kundeboks eller strøm. Ta kontakt med kundeservice for videre feilsøk.
 3. Dersom lampestatus på kundeboksen er bra så prøv å koble fra alle enheter og deretter test med en enhet på kablet nettverk.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.