Topp
GP Nett / Bedrift / Fiber til v/a-lag og borettslag

Fiber til VA-lag og borettslag

Er du en nøkkelperson i et borettslag eller boligsameie? Vi har bygd fiber til tusentalls hytter, leiligheter og eneboliger og har unik kompetanse på gjennomføring av denne typen prosjekter. Erfaringen viser at jo tidligere vi kommer inn i prosessen, jo bedre. Vi unngår da unødvendige kostnader, og anleggene blir av høy kvalitet.

GP Nett har lang erfaring med leveranser til VA-lag og oppgir gjerne referanser. Også her er det viktig å komme tidlig inn i prosessen og gjerne designe nettet i samarbeid med utførende entreprenør. Dette er en svært kostnadseffektiv måte å levere fiber til private på. Merkostnaden ved å legge ned trekkerør for fiber er relativt sett liten når det allikevel graves til vann og avløp.

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.