Topp
GP Nett / Bedrift / Operatørtjenester

Operatørtjenester

For operatører tilbyr vi fullt spekter av operatørtjenester som wholesale, L2-forbindelser, mørk fiber og housing.

Som eier av et betydelig fibernett, samarbeider GP Nett med alle de store bredbåndsaktørene i Norge. Vi har også avtaler med svenske operatører. Vi videreselger fiber, enten som mørkfiber eller kapasitet, til konkurransedyktige priser alle steder hvor vi har dekning. Vi følger NKOM’s retningslinjer på steder hvor utbyggingen er delfinansiert med offentlige midler. Ønsker du inngå avtale om grossisttilgang ta kontakt så sender vi avtaleforslag basert på NKOM sine prinsipper.

Om du selv ikke ønsker å inneha kompetanse og personell til å forvalte ditt rør eller fiberanlegg, kan GP NETT utføre dette for deg. Vi utfører forvaltningsoppdrag for flere kommuner i Viken, og produktet er beregnet for eiere av større nett som typisk trenger rutiner for videresalg og dokumentasjon

Vi kan være en del av større konstellasjoner for å levere deler av et strekk i en større pakkeløsning.

Ta kontakt om du er operatør eller netteier og ønsker en dialog om wholesale eller forvaltning av nett.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.