Topp
GP Nett / Kundesenter / Ofte stilte spørsmål / veiledninger

Ofte stilte spørsmål / Veiledninger

FAQ – Hastighet / Stabilitet / Dekning

Hvordan kan jeg teste hastigheten på nettet mitt?

Denne kan du teste med hvilken som helst hastighetstester, men du må være klar over at resultat kan variere ut ifra hvilken test du tar og hvor disse har plassert testserverne sine. Vi kan aldri garantere for kapasitet til disse.

Vi anbefaler Nasjonal kommunikasjonsmyndighet sin hastighetstest. Denne kan du finne på nettfart.no (https://nettfart.no/)

Jeg opplever lav hastighet når jeg tester, hvorfor gjør jeg det?

Hastighet kan begrenses av alt fra enhet du tester med til servere du tester mot. Noen av de vanligste grunnen til lave testresultater er dårlig trådløst nett, dårlige enheter og/eller dårlige kabler som blir brukt under testing. Vi vil alltid anbefale å ta test med en egnet kabel koblet direkte mellom enheten og ruteren. Pass på at denne ikke er defekt siden dette kan også skape problemer med hastighet/stabilitet. Test gjerne med flere forskjellige kabler.

Det er også anbefalt å teste på forskjellige tidspunkt.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har en bra guide til hvordan du kan bedre resultatene. Denne kan du finne her (https://nettfart.no/help/improve_result).

Skulle du oppleve og ikke få riktig hastighet selv etter å ha fulgt disse punktene så ta kontakt med oss.

Jeg opplever nettet som ustabilt/tregt, hva kan jeg gjøre med dette?

Dersom dette er på trådløst nett kan det være mange grunner til at du opplever det som dårlig. Dette kan ha med plassering eller forstyrrelser rundt å gjøre. Det er mange faktorer som bestemmer hastighet, rekkevidde og stabilitet på det trådløse nettet. Vi kan derfor aldri garantere for trådløst nett hjemme hos kunder.

Noen kunder har opplevd at de får bedre nett ved hjelp av en Mesh-løsning (Vår løsning her er GP WIFI). Hos andre kunder hjelper det å flytte trådløst punkt bort fra forstyrrende elementer (f.eks. sikringsskap, TV, annen elektronikk, etc).

Du kan lese mer om trådløst nett og tips til å få dette bedre på denne siden(https://eyenetworks.no/wifi-sentralen/)

Jeg opplever hakking og dårlig TV signaler, hva kan dette skyldes?

Det vanligste feilen er at TV-boks / TV er koblet på trådløst nett. Dette er aldri anbefalt da det kan gi varierende resultat. Det er alltid anbefalt å kable TV. Dersom du har bestilt RiksTV igjennom GP Nett har du også muligheten for fast pris på kabling fra ruter til TV boks (999,-)

Skulle du oppleve problemer selv om du har kablet enheten du streamer med så kontakt oss.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.