Topp
GP Nett / NKOM  / Halden / Torpedalen

Torpedalen

Fase 1 er i ferd med å ferdigstilles i 2022 (og eventuelt noen som ikke har ferdigstilt egeninnsats i  Januar 23). Du kan fremdeles bestille fibernett om din adresse er omfattet av fase 1 utbyggingen. Vær oppmerksom på at leveringsdato kan bli satt ganske langt frem i tid da vi er avhengig av værforhold, montørkapasitet mm for disse leveransene. Sjekk fiber.gp.no om din adresse er omfattet av fase 1 og du kan bestille.

Fase 2: Fismedal er på utbyggingsplanen først og oppstart er i løpet av starten på 2023 Resten av husstandene vil følge utover i året.

Her følger kart over Torpedal.

Fase 2 er en utbygging som vil foregå i 2023. Det er en forlengelse av fase 1 utbygging i begge retninger.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.