Topp
GP Nett / NKOM  / Halden / Enningdalen

Enningdalen

GP Nett har vunnet to anbudskonkurranser om å levere fiberbasert bredbånd i Enningdalen.  Disse er delt opp i fase 1 og fase 2.

Fase 1 er ferdigstilt og gjelder sentrale deler av Enningdalen. Den ble ferdigstilt i 2022 og ble åpnet av Ordføreren i september. Du kan fremdeles bestille fibernett om din adresse er omfattet av fase 1 utbyggingen. Vær oppmerksom på at leveringsdato kan bli satt ganske langt frem i tid da vi er avhengig av værforhold, montørkapasitet mm for disse leveransene. Sjekk fiber.gp.no om din adresse er omfattet av fase 1 og du kan bestille.

Fase 2 er en utbygging som vil foregå i 2023. Det er en forlengelse av fase 1 utbygging i begge retninger.

Nåværende status

Per 13.12.2022: Vi har tatt imot bestillinger og er i gang med planleggingen av nettet. Grunneiere vil bli kontaktet for eventuelle befaringer osv. Alle som har bestilt vil få levert nett i utbyggingsfase 1 av utbyggingen. Etterbestilling er mulig, men da kan leveransedato bli etter at vi er ferdig med utbyggingsfase 1.

Kart over områder Enningdalen:

Dugnadsområde Enningdalen.

Noen husstander er ikke omfattet av utbyggingen i fase 1 eller 2 da de allerede har tilbud om trådløst nett fra en lokal leverandør. Det er NKOM’s krav til kapasitet som bestemmer hvilke husstander dette gjelder. Vi har imidlertid fått signaler om at en del av innbyggerne i dette området ønsker å gå sammen om en dugnadsbasert utbygging her. Om dette lar seg realisere vil GP Nett sørge for alt materiell og den fysiske bygging av nettet mens innbyggerne vil stå for nødvendig graving og nedlegging av rør. Vi vil bruke strømstolper der dette er mulig. Vi kommer tilbake til dette prosjektet i begynnelsen av 2023.

Kart over mulig dugnadsområde

Skravert område inneholder de aktuelle adressene

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.