Topp
GP Nett / Articles posted by omuser

Ødeleggelser i den ukrainske infrastrukturen rammer sivilbefolkningen brutalt. Nå oppfordres ekom-aktører over hele landet til å gjøre en felles innsats. For GP Nett sin del, betyr det pakking og sending av utstyr til en verdi av rundt en halv million kroner. Nylig plukket Direktoratet for samfunnssikkerhet og...

Fiberselskapet GP Nett med over 3000 bredbåndskunder blir en del av Norges største rendyrkede fiberselskap. GP Nett har bygget ut eget fibernett i Halden, Aremark og Marker kommune samt andre sørlige deler av Viken fylkeskommune....