Topp
GP Nett / Nyheter  / Viken Fiber kjøper GP Nett

Viken Fiber kjøper GP Nett

På bildet fra venstre: Øystein Falch (administrerende direktør, GP-Gruppen) Morten Nygård (direktør salg og kundeutvikling, Viken Fiber) Anne Berit Rørlien (administrerende direktør, Viken Fiber, Atle Rustad (daglig leder, GP Nett) og Erik Omdal (plansjef, Viken Fiber)

Fiberselskapet GP Nett med over 3000 bredbåndskunder blir en del av Norges største rendyrkede fiberselskap. GP Nett har bygget ut eget fibernett i Halden, Aremark og Marker kommune samt andre sørlige deler av Viken fylkeskommune.

– Vi vil bygge videre på selskapets solide kompetanse og deres velfungerende samarbeid med det lokale næringslivet. Sammen skal vi sørge for å fortsatt skape gode kundeopplevelser og gi tilgang til fiber for enda flere innbyggere og bedrifter i Østfold-området, sier administrerende direktør Anne Berit Rørlien i Viken Fiber.

Viken Fiber AS har kjøpt 100 prosent av aksjene i GP Nett AS, et datterselskap i GP-Gruppen. Transaksjonen innebærer at GP Nett blir en del av det landsomfattende Altibox-partnerskapet som tilbyr Altibox-tjenester til private husholdninger og bedrifter i hele Norge.

– Etter gode styrediskusjoner samt interessante møter og samtaler med Viken Fiber, har vi konkludert med at et salg av aksjene i GP Nett vil være til det beste for alle parter. Det gjelder for våre ansatte som får større utviklingsmuligheter, for våre kunder som vil få en framtidsrettet og kapitalsterk fiberleverandør som vil satse i regionen, og for GP-Gruppen og de planene vi har framover. Dette sier administrerende direktør Øystein Falch i GP-Gruppen.
– Vi er glade for at selskapet overtas av en solid aktør som er kjent for gode kundeopplevelser. Vi har et svært godt inntrykk av Viken Fiber, deres ansatte, deres verdier og hvilke planer de har framtiden, sier daglig leder Atle Rustad i GP Nett.
– Kundene av GP Nett vil i den nærmeste tiden ikke oppleve noen endringer i tjenestene. På sikt skal de få tilbud om Altibox-tjenester, og det skal vi selvfølgelig informere godt om på forhånd direkte til kundene når den tid kommer, avslutter Anne Berit Rørlien.

Kontaktpersoner:

Anne Berit Rørlien, administrerende direktør Viken Fiber, tlf. 900 10 061
Øystein Falch, administrerende direktør GP-Gruppen, tlf. 915 22 714

Om Viken Fiber:

Viken Fiber er Norges største rendyrkede fiberselskap med over 230.000 kunder. Selskapet bygger og drifter egen fiberinfrastruktur i over 50 kommuner på Østlandet og leverer bredbånd- og underholdningstjenester fra Altibox. I 2021 omsatte Viken Fiber for over 2 milliarder kroner og investerte 737 millioner kroner. Viken Fiber har ambisiøse vekstplaner og langsiktige eiere med sterk tro på fiberinvesteringer. Selskapet er eid av Lyse Fiberinvest 65% (heleid av Lyse AS), Å Energi AS 26,5%, Lier Everk Holding AS 4,5% og Hadeland Energi AS 3,9%.

Om GP Nett AS:

GP Nett AS (tidligere Halden Dataservice AS) ble etablert i 1989 og har i dag cirka 3000 fiberkunder. Selskapet er lokalisert i Halden, men har hele søndre Viken som sitt markedsområde.  Selskapet er en del av GP-Gruppen som har høy digital kompetanse innen fibernett, IT, økonomi og regnskap samt markedsføring. GP-Gruppen jobber for å hjelpe bedrifter med digitalisering og forretningsutvikling slik at kunden kan øke sin verdiskapning. Selskapet har kunder både lokalt, nasjonalt og i utlandet.