Topp
GP Nett / Nyheter  / Fremtidsrettet drift på Hafsrød gård med internett via sjøkabel i Ørsjøen

Fremtidsrettet drift på Hafsrød gård med internett via sjøkabel i Ørsjøen

I januar 2021 kunne beboere og hytteeiere på Ør glede seg over stabil og rask internettilgang via nytt fibernett fra GP Nett. Initiativtaker Ingeborg Anker-Rasch på Hafsrød gård er tydelig på at skikkelig internett er en forutsetning for å kunne bo fast på gården, og ikke minst utvikle fremtidsrettet næringsvirksomhet.

– Mange har forsøkt å få bedre internett og mobildekning i området gjennom ulike kanaler, men ikke nådd fram. Her på Hafsrød hadde vi nesten ikke dekning. En stund prøvde vi en løsning hvor vi ringte opp internett via fasttelefon, men det fungerte dårlig. Vi prøvde også å få satt opp en sender for mobilt 5G, men etter diverse mislykkede forsøk ga vi opp.

Det sier Ingeborg Anker-Rasch som har flyttet fra Oslo og tilbake til Hafsrød sammen med samboer Andreas Rønning og datteren Solveig på fem måneder.

– Etter hvert ble vi klar over at fibernett kunne være løsningen. Med det fulgte også informasjon om at vi kunne søke om Nkom-midler for å dekke utbygging av internett i spredt bebygde områder. Vi så raskt at dette var en sak for hele bygda, og satte i gang en underskriftskampanje for å sjekke interessen. Neste skritt var at Halden kommune og GP Nett kom med i prosjektet, og via kommunen søkte vi, og fikk Nkom-midler.

Etter en fire år lang prosess, som krevde omfattende dokumentasjon, har nå 20-30 husstander i bygda endelig fått skikkelig internett. Det inkluderer både fastboende og hytter, forteller Ingeborg.

Sjøkabelen og dugnad reddet prosjektet

Utgangspunktet ble Prestebakke hvor det allerede lå fiberkabel. Derfra ble det lagt sjøkabel gjennom Ørsjøen og kabel videre til Ørsveien. For å få kabelen det siste stykket frem til gårdstunet tro familien Anker-Rasch og GP Nett til med felles dugnad. GP Nett stod for alle kostnader på fiber og rør samt blåsing av rør. Familien stod for gravingen fra veikrysset og frem til bygningene.

Endelig stabil og rask tilgang til internett hos Ingeborg på Hafsrød gård. Foto: Pål Esben Gustavsen

Satser på unike opplevelser

Hafsrød gård ligger på vei mot Ør, omtrent midt mellom Store Erte og Prestebakke. Området er blant de mer spredt bebygde i Halden, og ligger vakkert til i store og urørte skogsområder. Ingeborg overtok eiendommen i 2018, men far Fritz Anker-Rasch er fortsatt aktivt med, spesielt nå som Ingeborg har permisjon. Målet er å skape en unik virksomhet med en kombinasjon av skogsdrift, jordbruk og utleie av hytter – og det fristes med skog og stillhet under en høy himmel.

– Fibernettet er en forutsetning både for at vi kan bo her fast og drive næring. Vi har hogstmaskiner på plass samt at vi driver med dåhjort. Vi satser også mot fritid og reiseliv med skogskoier og hytter for utleie. Uten fibernettet er det ikke mulig å utvikle gårdsdriften slik vi ønsker. Dette er også en arbeidsplass med store maskiner, og i tillegg til infrastruktur handler det om sikkerhet for eiere og ansatte, avslutter Ingeborg Anker-Rasch.

… og følte skogens ro. På Hafsrød gård har de foreløpig to skogskoier for kortidsutleie. Her handler det kun og skogen og stillheten. Foto: Ida Hvattum

GP Netts rolle

GP Nett kom tidlig med i prosjektet sammen med Halden kommune, og bidro med underlag til Nkom-søknaden samt priser og dokumentasjon. I tillegg har GP Nett lagt fiberkabel fra Prestebakke via Ørsjøen til Hafsrød og stilt med blåserør og blåst fiber det siste stykket frem på gårdstunet.

– Prosjektet handler om mer enn internett. Det handler om friheten til å velge hvor man vil bo og mulighet til å flytte tilbake dit man har røttene sine. Ingeborg er en odelsjente med tilknytning til stedet som nå kan flyttet hjem igjen. I tillegg har hun mulighet for å utvikle området med spennende ny næringsvirksomhet. Det er vi veldig stolte over å ha vært med på, sier Atle Rustad som er daglig leder i GP Nett.

Han benytter samtidig anledningen til å berømme Halden kommune som han mener gjør en god jobb med å legge til rette for utbygging av fibernett utenfor sentrum. Gjennom flere prosjekter har Halden kommune jobbet aktivt med å skaffe midler. Noen prosjekter har fått dekket hele utbyggingen, mens andre har måtte bidra med en egeninnsats i form av graving. Uansett er resultatet at stadig flere i Halden har tilgang til raskt og stabilt fibernett også utenfor de bynære områdene.

Fiberkabelen ble lagt med utgangspunkt på Prestebakke. Sjøkabel gjennom hele Ørsjøen og kabel over land helt frem til Hafsrød gård sørger nå for stabilt og raskt internett hos familien Anker-Rasch. I tillegg har 20-30 husstander på Ør fått internett via samme kabel.