Topp
GP Nett / Nyheter  / Etablerte Svinesund testsenter på rekordtid

Etablerte Svinesund testsenter på rekordtid

Halden Kommune tok utfordringen sammen med lokale samarbeidspartnere

Da regjeringen skjerpet reglene for testing på alle grenseoverganger i slutten av desember 2020 fikk Halden kommune samtidig i oppdrag å etablere en teststasjon på Svinesund. Nærmest over natten ble det som var et lite senter for frivillig testing, et testsenter som skulle håndtere all innreise via Norges største grenseovergang på landevei. Dermed snakket vi om en teststasjon av en helt annen skala med omfattende behov for lokaliteter, personell og infrastruktur.

Bakteppet var at testsenteret skulle etableres i løpet av veldig kort tid og deretter sikres stabil drift med nødvendig infrastruktur for en god tid fremover. Bare det å få på plass alt nødvendig IT-utstyr og nettverk har vært en stor oppgave. Vi snakker tross alt om et anlegg på opp mot tretti tusen kvadratmeter med mange brakkelokasjoner til ulike formål, sier Øyvind Andre Grandahl som er konstituert leder for digitalisering og utvikling i Halden kommune.
Vi har sett en imponerende innsats fra alle som har vært med i prosjektet. Det har vært mange ulike aktører involvert, fra leverandører av brakker og rigg til utstyrsleverandører, elektrikere, fasiliteter for ansatte, opplæring og så videre. Første trinn ble rigget allerede i januar og ved utgangen av mars var et betydelig utvidet testsenter på Svinesund klart for testing av reisende inn til Norge samt byens egen befolkning, fortsetter han.

IT-løsninger og nettilgang er en forutsetning for enhver virksomhet, ikke minst i denne sammenhengen. Halden kommune etablerte umiddelbart et samarbeid med GP Nett hvor kommunen stod for maskiner, utstyr og systemer mens GP Nett installerte fiber til og mellom de ulike brakkelokalsjonene på testsenteret.

Grandahl forteller at GP Nett er fiberforvalter for kommunen og allerede involvert i en rekke felles prosjekter:

Vi har veldig god erfaring med GP Nett. De har nærhet til problemstillingene og den nødvendige lokale kjennskapen som skal til for å løse oppgavene på rett måte. Samarbeidet med IT-avdelingen i kommunen fungerte allerede svært godt og arbeidsflyten mellom GP Nett og IT-avdelingen har fungert veldig bra. Vi opplever GP Nett som positive, løsningsorienterte og lette å samarbeide med. Hele veien har det handlet om å utnytte hverandres roller og ansvarsområder for å få fortgang i prosjektet.
For oss ble dette en stor jobb på kort varsel, og jeg har lyst til å skryte både av Halden kommune og av oss selv, sier Atle Rustad som er daglig leder i GP Nett.
Samarbeidet med kommunen har vært veldig bra og det var en ekstraordinær innsats fra alle som gjorde at vi fikk dette til. Sammen med IT-avdelingen i kommunen har vi jobbet nærmest natt og dag for å få alt på plass, fortsetter Rustad.

Han forteller videre at Halden kommune har også bidratt med å skaffe uplink, det vil si fiber inn på området:

En ting er fiber mellom bygninger og soner, men det hjelper lite uten at det er fibertilførsel inn på området. Kommunen har bidratt til å få dette på plass sammen med Tollvesenet, Viken fylkeskommune og Global Connect.

I tillegg til etableringen av testsenteret på Svinesund bør det nevnes at prosjektet også omfatter etableringen av vaksinestasjon på Sørli-feltet, vaksinestasjon i Aremark samt et mindre testsenter på Bjørkebekk grenseovergang. Halden kommune og GP Nett har også vært involvert på disse lokasjonene med leveranse av IT-utstyr, IT-systemer og fibernett.