Topp
GP Nett / Nyheter  / Dugnad for fiberutbygging i spredtbygde strøk: Slik gjør du det

Dugnad for fiberutbygging i spredtbygde strøk: Slik gjør du det

Fiber er kommet for å bli. Andre internettilkoblinger kan simpelthen ikke måle seg. Dessverre er det ennå slik at det mange steder har blitt fokusert mye på fiberutbygging i tettbygde strøk, og mindre på utbyggingen av samme type infrastruktur i områdene utenfor byene og tettstedene.

En utbygging i spredtbygde strøk kan være utfordrende; Husholdninger som ønsker fiber ligger gjerne lagt fra nærmeste tilkoblingspunkt og mangler tilgjengelige trekkerør for fiber-kabelen.

Å egenhendig skaffe seg fibertilkobling i et nytt område med romslige avstander til nærmeste nabo, kan bli en dyr affære. Det som både er mye billigere og mye mer effektivt, er et urnorsk fenomen som gang på gang viser seg å tenne gnister i mange av oss: Dugnad.

Her er 3 gode eksempler på hvordan en dugnad kan foregå:

Suksess med fiber-dugnad

1. Gravde 7 kilometer grøft egenhendig

Utdrag og bilde fra Halden Arbeiderblad

Dugnad kommer i alle former og størrelser. Grunneier Nils-Håkon Lie tok saken i egne hender da han fikk sjansen til å hente fiber til gården.

– Det er utrolig viktig å være med i nåtida. I det daglige er ungene avhengige av å komme på nett. De bruker det i skolegangen og på fritida, forteller Nils-Håkon Lie.

Gården på Lillemørk ligger godt gjemt inne i skogen. Etter at det ble lagt fibernettverk langs hovedveiene i Aremark kommune, bestemte Lie seg for at tiden var moden for å tilegne seg raskere nettforbindelse. Men først måtte han grave en sju kilometer lang grøft.

Vil du vite mer om dette? Klikk her for å prate med oss!

Med plog og gravemaskin satte han i gang. Ett år senere var jobben gjort. Til andre som vurderer å sette i gang lignenede prosjekter, har han følgende tips:

–  Ikke tenk så komplisert. Det er absolutt gjennomførbart. Man kan samarbeide med dem man har rundt seg. Vær løsningsorientert, og planlegg med de som skal levere fiberen. De jobber med dette til daglig og vet hvordan det skal gjøres.

2. Samlet nabolaget til dugnad

Utdrag og bilde fra Rakkestad Avis

I flere år har beboerne i Os, Rakkestad, stått uten både telefon- og internettdekning. Til slutt valgte de å løse problemet på egen hånd. Os fiberlaug så dagens lys og etter fem måneder med iherdig dugnadsinnsats, var det full fiber-dekning i bygda.

Da Anders Haaby skulle finne ut om interessen var stor nok for å starte graveprosjektet for fiber, lot ikke interessen vente på seg; Absolutt alle i nabolaget ville være med. Naboene ble delt inn i to lag, og det har blitt lagt ned over 1000 timers dugnadsarbeid.

– Folk har vært helt enestående til å stille opp. De har stått på med gjørme oppetter kneskålene og bidratt med det de kan. Det har vært veldig sosialt og føler vi har blitt et mye mer samlet nabolag etter denne dugnadsinnsatsen, sier Haaby, som også retter ekstra skryt til dugnadsarbeidernes bedre halvdeler, som har holdt styr på hus og barn mens prosjektet pågikk.

3. Tilrettela for kabel i bekk, stolpe og bakke

Utdrag og bilde fra Smaalenenes Avis.

I Marker kommune trodde beboerne på østsiden av Øymarksjøen at fiber-tilkobling lå minst 10 år frem i tid. Men etter at fiber-leverandøren GP Dataservice la sjøkabel i vassdraget hele veien fra Aremark og opp til Ørje, så de sitt snitt til å forkorte ventetiden drastisk.

– De områdene som nå har fått fiber, var langt nede på lista. Vi har vært innom andre løsninger, og vi trodde det fortsatt skulle gå flere år å få bygd ut nettet her. At vi nå får fiber hit nesten først, er morsomt. Nå er det også mulighet for at vi kan finne løsninger for hyttefeltene ved Viken og Spjudnes, der trodde vi at vi skulle være om fem år, ikke i dag, sier kommunalsjef Vidar Østenby.

Mathias Jansson, som bor ved Stikle, forteller at de i starten var noen få som jobbet ganske mye, men etter hvert har de blitt en gjeng på sju-åtte som har bidratt. Den lokale entreprenøren Øyvind Bjerke har stått for gravingen av rundt 2,5 kilometer med grøfter. I tillegg er det lagt kabel i vann og bekker, i noen grad også i luftspenn.

Til sammen har nå 82 husstander i områdene Otteid, Fløvik, Ytterbøl og Stikle/Volen/Herrud tatt skrittet over i en ny, lynrask internett-virkelighet.

Fremgangsmåte for fiber-dugnad

Har du lyst til å få fiber frem til huset raskest og billigst mulig? Her er noen gode tips til hvordan du bør gå frem:

  • Gå sammen i bygdelag eller lignende og bli enige om at dere ønsker fiber
  • Ta kontakt med kommunen, som kan søke om statlige midler til arbeidet
  • Kontakt en utbygger som kan hjelpe dere med planlegging, leveranser osv.
  • Sørg for at dere er i stand til å gjennomføre dugnader. Utpek en lokal fiberansvarlig som blir kontaktpunkt for kommune og utbygger

Dugnader består som oftest i å få frem trekkerør for fiber. Det som er viktig for en utbygger er at de har noen ildsjeler som kan drive dette igjennom. Rørene er det utbygger som skaffer, men den fysiske gravingen, nødvendige tillatelser og lignende ordnes av dugnads-laget.

Hva koster det å få fiber?

De aller fleste lurer på hvor mye en fibertilkobling vil koste. Det er ikke noe fasitsvar på dette, men om det gjøres en bra dugnadsinnsats og det er offentlige midler tilgjengelig så varierer prisen fra 5000 kroner opp til 10 000 – 12 000 per husstand. Dette er priser som inkluderer moms og gir husstandene et tilbud som er identisk med de som bor i tettbygde strøk.  Verdiøkningen på husstanden er beregnet til å være mangedobbel av hva innleggingen koster.