Topp
GP Nett / Nyheter  / Nå forsvinner kobbernettet. Hva betyr det for deg?

Nå forsvinner kobbernettet. Hva betyr det for deg?

Snart er kobbernettet historie. Om ganske nøyaktig tre år – verken mer eller mindre – forsvinner tilgangen til internett via telefonledninger over hele vårt langstrakte land.

Hva er kobbernett?

Kobbernettet er kobberkabler som ble gravd ned på kommunal dugnad en gang på 1920-tallet.
Noen av kablene henger også i luftspenn mellom stolper. Disse kablene går mellom husstander og såkalte koplingspunkter eller telefonsentraler, og ble først brukt til å tilby fasttelefontjenester. Deretter ble kobberkablene også brukt for å levere bredbånd, men mange av oss kaller dem fremdeles bare for telefonledninger.

Mye har forandret seg siden den gangen i 1920. Tall fra Telenors mobilnett viser at databruken øker med over 30 prosent årlig, samtidig som behovet for tilgangen til rask og velfungerende internettilkobling blir stadig mer viktig i oppbyggingen og utviklingen av samfunnet vårt. I fjor på denne tiden, hadde 20 prosent av befolkningen allerede byttet over til fiber.

Det sier seg selv at 100 år gamle ledninger etter hvert kommer til kort.

Dermed avvikles kobbernettet gradvis, noe som rent praktisk innebærer at stolper og gamle kabler som serverer deg internett og fasttelefon gjennom kobber blir fjernet. Når kalenderen viser 15. desember 2022, skal bruken av kobbernettet være intet-eksisterende.

I teorien betyr det alt alle som kun bruker fasttelefon og kablet internett gjennom kobber, risikerer å bli stående med skjegget i postkassa.

Dette gjelder ikke bare privatpersoner som ikke får styrt robotstøvsugeren sin eller face-timet med barnebarna uten nett, men også for eksempel sykehus med apparater som er tilkoblet internett, de fleste alarmsystemer som er koblet opp mot en vakttjeneste og stort sett alle andre som er innom PCen eller bruker telefonen en gang i løpet av arbeidsdagen.

Så når kobbernettet avvikles, hva betyr det for deg?

Alternativer til kobbernett

Det er Telenor som er ansvarlig for nedbyggingen av kobbernettet og alle som blir berørte – altså alle som ikke allerede er over på andre tilkoblingspunkter enn kobber – skal bli informert i god tid før endringene trer i kraft. Når kobbernettet fjernes, skal nye løsninger kunne tilbys i området.

Hvilke løsninger? Jo, på telefon-fronten vil alternativene være enten mobiltelefon, eller en såkalt mobil hjemmetelefon – en forenklet versjon av mobiltelefonen.

Når det gjelder internettløsninger, kommer de i form av enten fiberbredbånd, «hjemmebredbånd mobil» eller mobilt bredbånd.

Kort oppsummert betyr det at du i utgangspunktet har fire alternativer:

 1. Trådløs tilkobling eller satellitt
 2. Tilkobling via mobilnett
 3. Tilkobling via fiber
 4. Ikke ha tilgang til telefon og internett

Svært få bor eller jobber i områder der det er fysisk umulig å tilby andre løsninger enn kobbernett, og for de fleste vil alternativ nummer fire være uaktuelt. La oss derfor se nærmere på alternativ én, to og tre:

1. Trådløs tilkobling eller satelitt

Trådløs tilkobling blir levert via antenner som er koblet sammen enten trådløst eller ved hjelp av fiber. Det trådløse nettet går parallelt med mobilnettet, men når ikke inn til deg som bruker uten antenne. Til forskjell fra mobilnettet, kan en ikke bevege seg utenfor husstanden og fremdeles ha dekning med trådløs tilkobling.

Satellitt-tilkobling leveres ved at huset ditt blir utstyrt med en stor antenne som peker ut mot verdensrommet, der den kommuniserer med – ja nettopp – en satellitt.

Tilkobling via satellitt er god dersom en ikke er avhengig av internett til å se på film eller spille spill, og tåler å vente litt på at nettstedet lastes opp når en skal lese avisen online. Den trådløse tilkoblingen er grei dersom en ikke trenger spesielt høy hastighet på internettlinja di.

Hvem kan velge denne løsningen?

Disse løsningene egner seg best som reserveløsninger. De er gunstige for eksempel for dem som bor langt unna alt og alle, og ikke har andre alternativer tilgjengelig.

2. Tilkobling via mobilnett

Tilkobling via mobilnettet fungerer slik at huset ditt blir utstyrt med en bredbåndsruter som tar imot signaler fra mobilnettet i området.
Hastigheten på bredbånd via mobilnettet (hvor bra internettforbindelse du får), avhenger av følgende:

 • Hvilken dekning som er tilgjengelig der du bor.
  Er det langt mellom mobil-mastene, vil dekningen oppleves som dårlig. Det er også forskjell på om du hører til 4G-, 4G+-, eller det helt nye 5G-nettet.
 • Hvor mange andre som bruker mobilen der du bor, noe som mer eller mindre kan oversettes til «hvor mange mennesker over 10 år som bor der du bor». Jo flere som er koblet på mobilnettet, jo flere må dele på kapasiteten.
 • Plasseringen av antennen din.
  Du leste riktig. Antenne-tiden er ikke helt forbi. For noen av de som velger tilkobling til telefon og internett via mobilnettet, vil det være nødvendig å montere en antenne utendørs, for å forbedre signalene inn til huset. Dette har å gjøre med hvor langt hjemmet ditt befinner seg fra nærmeste mobilmast. Som regel er det en montør som anbefaler plasseringen av en slik antenne.

Hvem kan velge denne løsningen?

Alle som befinner seg i områder med et godt mobilt nettverk, kan velge denne løsningen. Det vil, veldig enkelt forklart, si alle som bor i områder med et greit antall mennesker fordelt på et greit antall 4G- eller 5G-master.

Bor du lenger unna enn de fleste, er det ikke sikkert at tilbudet om tilkobling via mobilnett står på døra med det første.

Mobilt bredbånd takseres etter mengden data som brukes, mens fiber har fri bruk.

3. Tilkobling via fiber

Fiberkabelen er en kabel som går i bakken, eller mellom stolper, og inn til huset ditt. Fiberteknologi gir en svært mye raskere og mer stabil overføring av data, enn det de gamle kobberkablene gjør.

Den mest påfallende forskjellen mellom mobilnett og fibernett, er at mens mobilsignaler går gjennom lufta, går fiber i kabel. Fiber er og blir også det beste alternativet med hensyn til hastighet. Det er kun én ting som påvirker hastigheten til fiber-nettet:

 • Hvor mange som er koblet til samme sentral.
  Også her er det slik at jo flere som kobles på, jo flere må dele. Det har imidlertid ingenting å si for hastigheten hvor mange i hver boenhet som er koblet på. Andre fordeler er at fiber ikke eldes, ruster eller irrer. Fibertilkoblinger har eksistert helt siden 1970-tallet og blir stadig forbedret – uten at kablene må byttes ut.

Hvem kan velge denne løsningen?

Bor du i et område som allerede har fiber, er det ingen stor jobb å få lagt fiberkabel fra et koplingspunkt og inn til boligen din.

Om du bor langt fra et tilkoblet område, blir saken en annen. Det kan fort bli dyrt å grave, trekke og installere kabel i nye områder. Da kan det lønne seg å ta kontakt med kommunens ansvarlige for fiberutbygging og stemme for at fibernettet skal utvides til ditt område, eller alliere seg med andre i nærheten som ønsker fiber og jobbe sammen for å få det installert.

Raskt oppsummert

Datoen er satt og arbeidet er påbegynt. Den 15. desember om tre år, i 2022, skal siste rest av kobbernettet stues vekk og anses som forhistoriens måte å levere telefon- og internettjenester på.

Dersom du vil beholde tilgangen til jobb-mailen, nettavisene, SnapChat, robotstøvsugere og telefonisk kontakt med omverdenen, må du ta et valg: Trådløst, mobilnett eller fibernett. Hva passer best for deg?